Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kina: Peking University

Peking University är ett av de äldsta universiteten i Kina, beläget i Beijing. Universitetet är det främsta i Kina och bland de 50 bästa över hela välden. Det är centrum för undervisning och forskning med fokus inom såväl naturvetenskap och teknik som humaniora, samhällsvetenskap, medicin, pedagogik med flera ämnesområden.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: I huvudsak kinesiska. Ett mindre utbud kurser ges på engelska.
Terminstider: September-januari, februari-juni
Poängsystem:  1 Kinesisk poäng motsvarar 2,0 ECTS på kandidatnivå och masternivå.
Webbplats:  oldisd.pku.edu.cn/HOME.htm
Tänk på: Det finns möjlighet att få lokalt stipendium. Student på sista termin och examenarbete rekommenderas inte av universitetet. Studenter måste köpa en speciell kinesisk hälsoförsäkring för 300RMB per termin. Papperfors ansökans dokument uteskicas till PKU. Student med kinesiskt medborgarskap även medborgare från Hong Kong, Macau, Taiwan accepteras inte av universitetet.

Utbytesmöjligheter

Platser: 2 terminsplatser per år
Betygskrav: Min. betygssnitt 4,5 och min. B i kurser i matematik. För att studera kinesiska språket krävs inga förkunskaper. För övriga kurser krävs kinesiska HSK 6 eller motsvarande. För vissa kurser kan krävas intyg på språkkunskaper eller test.
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser (ht23), outnyttjade platser (vt24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.