Till innehåll på sidan

Kina: Shanghai Jiao Tong University Joint Institute (with UM)

The University of Michigan-Shanghai Jiao Tong University Joint Institute (JI) bildades 2006 av två framstående universitet, the University of Michigan och Shanghai Jiao Tong University, vilket skapade ett kinesiskt-amerikanskt akademiskt partnerskap med enorm potential.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: September-januari, februari-juni
Poängsystem: 1 credit motsvarar 1,5 ECTS på kandidatnivå.
Webbplats:  umji.sjtu.edu.cn/
Tänk på: Extra lokal försäkring krävs, 400 RMB/termin. Sommarkurser erbjuds i juli och augusti.

Utbytesmöjligheter

Platser: 8 terminsplatser per år
Betygskrav: 3,75 i betygssnitt (på KTH's femgradiga skala) För att följa kurser på kinesiska krävs HSK 5 (original av testresultat). Alla utbytesstudenter erbjuds kurser i kinesiska språket för nybörjare.
Nomineringspoäng*: outnyttjade platser (2017/18, 2018/19 och 2019/2020), outnyttjade plaster (ht20), outnyttjade platser (ht23), outnyttjade platser (vt24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.