Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kroatien: University of Zagreb

Universitetet i Zagreb (1669) är det äldsta och största universitet i sydöstra Europa. Universitetet består av 29 fakulteter, tre konsthögskolor och centrumet för kroatiska studier. Med sina över 50 000 heltidsstudenter är det störst i Kroatien. Det erbjuder ett brett utbud av akademiska utbildningar som leder till kandidat-, magister- och doktorsexamen inom följande områden; konst, biomedicin, bioteknologi, ingenjörsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Universitetet är också starkt forskningsinriktat och bidrar med mer än 50 procent av de totala forskningsresultaten i landet.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Kroatiska och engelska. Läs mer om språkkrav
Terminstider: Oktober-februari, februari-juli
Poängsystem: ECTS
Webbplats:  www.unizg.hr/homepage/international-exchange/exchange-students/
Tänk på: Fakulteterna är lokaliserade på olika ställen i staden

Utbytesmöjligheter

Platser: 4 terminsplatser
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade plaster senaste läsåren
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.