Till innehåll på sidan

Mexiko: Tecnológico de Monterrey

Monterrey Institute of Technology and Higher Education, med huvudcampus i staden Monterrey, Mexiko, är ett av de mest framstående universiteten i Latinamerika. Mer än 90 000 studenter läser vid universitet, som erbjuder många olika studieområden vid flera olika campus spridda över landet.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska och spanska (språktest för nivåbedömning inför kurser givna på spanska).
Terminstider: Augusti-december, februari-juni
Poängsystem: 48 units motsvarar 30 hp Övrigt: Universitetet kräver separat försäkring via eget försäkringsbolag (https://segurossuratravel.com/)
Webbplats:  tec.mx/es

Utbytesmöjligheter

Platser: Ca 10 terminsplatser per läsår
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: 3,48 (ht16), 3,42 (vt17); outnyttjade platser (2017/18); 3,59 (ht18), 3,63 (vt19).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser 

Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-04-19