Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Schweiz: École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

EPFL är ett tekniskt universitet i Lausanne, Schweiz med knappt 10 000 studenter. Det är ett av världens mest prestigefulla universitet inom ingenjörsvetenskap och naturvetenskap och räknas bland de 20 bästa i världen. Campus ligger en bit utanför Lausanne vid Genevesjön. EPFL ligger i den franskspråkiga delen av Schweiz och är Europas mest kosmopolitiska tekniska universitet med studenter, lärare och personal från mer än 120 nationer.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska och franska
Terminstider: September-februari, februari-juni
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.epfl.ch/
Youtube: EPFL
Tänk på:  Mycket höga krav på studieprestation.

Utbytesmöjligheter

Platser: KTH:s skolor har egna avtal och olika antal platser
Betygskrav: 4,0
Nomineringspoäng*: KTH:s skolor har egna avtal och därmed varierar nomineringspoängen
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser