Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Spanien: Universitat de Barcelona

Universitat de Barcelona är ett välrenommerat universitet. Universitetet har omkring 65 000 studenter och verksamheten är spridd på sex campus runtom i Barcelona. Universitat de Barcelona är också centrum för universitetsforskningen i Spanien.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Spanska och katalanska
Terminstider: September-januari, februari-juni
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.ub.edu/web/portal/es/

Utbytesmöjligheter

Platser: SCI (Teknisk fysik): 2 terminsplatser
Betygskrav: Inget betygskrav
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser