Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Storbritannien: The Queen's University Belfast

The Queen's University Belfast är ett stort universitet i centrala Belfast. Det är ett av de äldsta universiteten i Storbritannien. Universitetet har en internationell prägel med 23 000 studenter. Från campus är det 15 minuters gångavstånd till centrala Belfast.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: September-januari, januari-juni
Poängsystem: 60 units motsvarar 30 hp
Webbplats:  qub.ac.uk
Tänk på: Det finns möjlighet att åka till Queen's en termin eller ett helår. Studenter som läser Civil Engineering kan endast åka till det här universitetet ett helt läsår.
Observera att det i och med Brexit kan tillkomma kostnader för visum och NHS sjukvård vid utbytesstudier i Storbritannien. Kontakta skolans internationella koordinator för mer information och läs mer om detta här:
Visum för studenter
Ansökan om sjukförsäkringskort

Utbytesmöjligheter

Platser: Ca 2 helårsplatser inom Civil Engineering, ca 2 terminsplatser inom Urban Planning, 1 terminsplats inom Farkostteknik
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: ABE Civil Engineering: outnyttjade platser. ABE Urban Planning: outnyttjade platser. SCI: Kontakta din koordinator för mer information.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser