Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Storbritannien: University College London, The Bartlett School of Planning

University College London (UCL) grundades 1826 för att öppna upp för universitetsutbildning i England för de som tidigare exkluderats från den – UCL blev det första universitet i England som antog kvinnliga studenter på samma villkor som män 1878. UCL är rankat som världens bästa universitet inom ämnesområdet arkitektur och samhällsbyggnad (2024). Omkring 36 000 studenter studerar på UCL. KTH har ett avtal med UCL inom området stadsplanering som hör till Bartlett School of Planning. Bartlett School of Planning ligger i Bloomsbury i hjärtat av London på UCL:s huvudcampus.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: september-december
Poängsystem: 60 UCL credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.bartlett.ucl.ac.uk/planning
FUNKA: www.ucl.ac.uk/students/support-and-wellbeing/support-disabled-students 

Tänk på: Endast sökbart för studenter på masterprogrammet i Hållbar samhällsplanering och stadsutformning. Studenten måste ha bra kunskaper i stadsplanering och varje kurs är viktig i bedömningen om man kan antas som utbytesstudent vid UCL eller inte.
Observera att det i och med Brexit kan tillkomma kostnader för visum och NHS sjukvård vid utbytesstudier i Storbritannien. Läs mer om detta här:
Visum för studenter
Ansökan om sjukförsäkringskort

Utbytesmöjligheter

Platser: En helårsplats eller två terminsplatser inom stadsplanering
Betygskrav: 4,125
Nomineringspoäng*: 4,5 läsår 2018/2019, 4,5 läsår 2019/2020, 4,25 läsår 20/21, 4,0 läsår 21/22, outnyttjade platser läsår 22/23, outnyttjade platser läsår 23/24
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Reseberättelser