Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Storbritannien: University of Aberdeen

University of Aberdeen är ett av Storbritanniens äldsta universitet, med ett vackert campus i utkanten av staden Aberdeen på den skotska östkusten. Universitetet har omkring 14 500 studenter och en stor andel internationella studenter. Avtalet ITM-skolan har med Aberdeen gäller främst kurser inom ämnesområdet maskinteknik.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: September-december, januari-slutet av maj/juni
Poängsystem: 60 credits motsvarar 30 hp
Webbplats: abdn.ac.uk
Tänk på: Sökbart för studenter på Design och produktframtagning samt Maskinteknik. 50 % av kurserna ska tas inom maskinteknik. Avtalet gäller kurser inom deras 4-åriga kandidatexamen, ej masternivå.

Utbytesmöjligheter

Platser: ca 4 terminsplatser per år
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: 3,6 (2015), outnyttjade platser (2016)
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser