Till innehåll på sidan

Sydkorea: Seoul National University

Seoul National University är ett statligt universitet i Seoul i Sydkorea. Universitetet grundades officiellt 1946 efter sammanslagningen av 10 olika skolor. Seoul National University anses vara det mest prestigefyllda universitet i Sydkorea. Vid universitetet studerar drygt 27,000 studenter, ca 300 internationella studenter ansluter varje år.

Seoul

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: varje termin 16 veckor: tidig mars-mitten av juni; tidig september-mitten av december
Poängsystem: 18 credits (6 kurser à 3 credits) på undergraduate-nivå och 12 credits på graduate-nivå motsvarar 30 hp/termin
Webbplats:  Seoul National University
Youtube: About SNU
Tänk på: Undergraduate-nivå är fyra år lång, Graduate-nivå är två år lång. Endast studenter som är på sitt fjärde studieår vid ansökningstillfället vid KTH, kan söka till Graduate-nivå. Medicin och MBA är inte öppna för utbytesstudenter. En obligatorisk hälsoförsäkring köps på plats, ca 300 kr, men kan eventuellt ersättas av Kammarkollegiets Student UT om man ansöker om det vid ankomst. Studieplan för olika institutioner erfordras för att kunna matcha antagningsbeslut.

Utbytesmöjligheter

Platser: fyra terminsplatser.
Betygskrav: 3,75 krävs för studier på Graduatenivå (motsvarande KTH's år 5)
Nomineringspoäng*: 4,0042 (ht21), 4,3713 (vt22); 4,0929 (ht22), 4,2661 (vt23); 4,0619 (vt24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet.

Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.