Till innehåll på sidan

Taiwan: National Taiwan University

National Taiwan University rankas som ett av världens 100 bästa universitet och är ett ledande universitet i ämnesområden som elektroteknik och naturvetenskap. Det har sex campus i Taiwan och huvudcampus, som är tre gånger större än KTH:s campus, är beläget i Taipeis Da'an distrikt.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska och kinesiska
Terminstider: Augusti-januari, februari-juli
Poängsystem: 1 studie poäng från Taiwan motsvarar 2.0 ECTS på kandidatnivå och masternivå.
Webbplats:  www.ntu.edu.tw/english/
Tänk på: Möjlighet att söka på lokalt stipendium. Student med Taiwanesiskt medborgarskap accepteras inte av universitetet.

Utbytesmöjligheter

Platser: Ca 4 terminsplatser, vilket kan komma att ändras inför kommande läsår.
Betygskrav: Min. betygssnitt 3.75.
Nomineringspoäng*: 4,05 (ht18), outnyttjad plats (vt19), 3.15 (ht19), outnyttjade platser (vt20), 4,25 (ht20), 3,915 (vt21), 4,1056(vt22), outnyttjade platser (ht23), outnyttjade platser (vt24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser