Till innehåll på sidan

Thailand: Kasetsart University

Kasetsart universitetet är det största universitetet i Thailand med ca 67 000 studenter. Det grundades 1943 och var från början ett lantbruksuniversitet, men är numera ett heltäckande universitet. Universitetet har fyra campus med Bang Khen som huvudcampus i utkanten av centrala Bangkok. De flesta fakulteter erbjuder internationella program som ges på engelska.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Thai och engelska
Terminstider: Augusti-december, januari-maj
Poängsystem: 15 credits på kandidatnivå motsvarar 30 hp, 10 credits på masternivå motsvarar 30 hp.
Webbplats:  iad.intaff.ku.ac.th/portal/iad/index.php?lang=en&ku_url=
Tänk på: På masternivå kan undervisningen vara på helger. På kandidatnivå rekommenderas utbytesstudenter att använda skoluniform

Utbytesmöjligheter

Platser: 4 terminsplatser per år
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: De senaste fem åren har nomineringspoängen legat mellanoutnyttjade platser - 3,73.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser