Till innehåll på sidan

USA: University of Texas at Austin

UT Austin är flaggskeppet i University of Texas System, som omfattar nio universitet. UT Austin har mer än 51 000 studenter med en stark "Austin-anda". Austin är internationellt känt för sin musik-, film- och konstscen, för sjön som går genom staden och för att vara ett öppet och tillåtande samhälle.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Augusti-december, januari-maj.
Poängsystem: Undergraduate: 12-15 timmar/credits motsvarar heltidsstudier. Kurser på lägre nivå: 3 credits = 6 hp. Kurser på högre nivå: 3 credits = 7,5 hp. I kurskoden visas först antalet credits (den första siffran) och därefter kursens nivå. Lägre nivå = 1-19. Högre nivå = 20-79. T ex BIO311C är en kurs omfattande 3 credits på lägre nivå. CH328M är en kurs omfattande 3 credits på högre nivå.
Det rekommenderas ej att ta mer än 50 % av kurserna inom Engineering.
Webbplats:  Applying to UT Exchange Programs | Texas Global (utexas.edu)
Tänk på: Alla utbytesstudenter antas som undergraduate. Det kan i vissa fall vara möjligt att ta kurser på graduate-nivå, men det kan inte garanteras innan ankomst. Det är svårt att bli antagen till programmet Computer Science och att få tillgång till kurser inom Computer Science pga. platsbrist. Studenter antagna inom Computer Science på University of Texas kommer endast att kunna läsa två kurser inom Computer Science. KTH-studenter kan inte läsa på College of Business. Alla studenter måste köpa försäkring via UT Austin. Kostnaden för försäkringen är ca 1100-1600 dollar (vilket kan komma att ändras). För mer exakt information, se universitetets hemsida. Notera att vårterminens början kan sammanfalla med KTH:s tentamensperiod.

Utbytesmöjligheter

Platser: 10 terminsplatser för läsår 2023/2024
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: 4,2 (ht17), 3,55 (vt18); 4,4 (ht18), 4,21 (vt19), 3,954 (ht19), 3,74 (vt20), 4,108 (ht20), 4,056 (vt21), 4,1 (ht21), 4,0112 (vt22), 4,3403 (ht22), 3,8026 (vt23), 4,3738 (ht23), 4,1604 (vt24)
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser