Till innehåll på sidan

USA: University of Texas at Austin

UT Austin är flaggskeppet i University of Texas System, som omfattar nio universitet. UT Austin har mer än 51 000 studenter med en stark "Austin-anda". Austin är internationellt känt för sin musik-, film- och konstscen, för sjön som går genom staden och för att vara ett öppet och tillåtande samhälle.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Augusti-december, januari-maj.
Poängsystem: Undergraduate: 12-14 timmar motsvarar heltidsstudier. (4-5 kurser). Det rekommenderas ej att ta mer än 50 % av kurserna inom Engineering.
Webbplats:  world.utexas.edu/isss/students/exchange/apply
Tänk på: Alla utbytesstudenter antas som undergraduate. Det kan i vissa fall vara möjligt att ta kurser på graduate-nivå, men det kan inte garanteras innan ankomst. Endast ett begränsat antal studenter kan antas till programmet Computer Science. Studenter antagna inom Computer Science på University of Texas kommer endast att kunna läsa två kurser inom Computer Science. KTH-studenter kan inte läsa på College of Business. Alla studenter måste köpa försäkring via UT Austin: Insurance Costs  . Notera att vårterminens början kan sammanfalla med KTH:s tentamensperiod.

Utbytesmöjligheter

Platser: ca 8 terminsplatser per läsår
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: 4,2 (ht17), 3,55 (vt18); 4,4 (ht18), 4,21 (vt19), 3,954 (ht19), 3,74 (vt20), 4,108 (ht20), 4,056 (vt21), 4,1 (ht21), 4,0112 (vt22), 4,3403 (ht22), 3,8026 (vt23).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser 

Tillhör: Studentwebben
Senast ändrad: 2022-03-28