Till innehåll på sidan

Utbildning

Parallellt med centrat så har ett samarbete kring uppdragsutbildning tagits fram där KTH erbjuder utbildning till Försvarsmakten.

Det är nära relation mellan centrat och uppdragsutbildningen, där forskare och doktorander kommer att verka inom båda sfärer. Doktorandernas institutionstjänstgöring faller inom uppdragsutbildningen för Försvarsmakten.

Medlemmar ur centrats styrgrupp verkar även inom styrgruppen för uppdragsutbildningen. Det är även betydande överlappning mellan centrats ledningsgrupp och ledningen av utbildningssamarbetet. Dessutom gör de doktorander som finansieras av centrat sin institutionstjänstgöring inom utbildningssamarbetet, där de inledningsvis fokuserar på utbildningen av cybersoldater. Till sist, vi strävar också efter att de forskare som är involverade i centrat också sammanfaller med dem som bidrar till uppdragsutbildningen.

Tillhör: Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet
Senast ändrad: 2020-11-05