Till innehåll på sidan

Om

Starkt samarbete mellan KTH och Försvarsmakten.

CDIS initierades genom ett nära samarbete mellan KTH och Försvarsmakten. Inom kort anslöt Totalförsvarets forskningsinstitut, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarets radioanstalt, och Försvarshögskolan. Forskningscentrumet är en del av Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH.

En styrgrupp med partnerrepresentanter leder centrets arbete. Pontus Johnson är centrumföreståndare och ansvarar för den dagliga verksamheten, assisterad av en ledningsgrupp av representanter från partners och från KTH.

Ledningsgrupp

Centrumföreståndare: Pontus Johnson

Finansieringskoordinator: Cyrille Artho

Starkt samarbete.

CDIS initierades genom ett nära samarbete mellan KTH och Försvarsmakten. Inom kort anslöt Totalförsvarets forskningsinstitut, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarets radioanstalt, och Försvarshögskolan. Forskningscentrumet är en del av Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH.

En styrgrupp med partnerrepresentanter leder centrets arbete. Pontus Johnson är centrumföreståndare och ansvarar för den dagliga verksamheten, assisterad av en ledningsgrupp av representanter från partners och från KTH.

Försvarsmaktens forskningskoordinator: David Olgart

KTH:s forskningskoordinator: Mads Dam

Kommunikationskoordinator: Rolf Stadler

ECSC-koordinator: Musard Balliu

Utbildningskoordinator: Charlotta Ridderstråle

Koordinator Försvarshögskolan: Björn Marcusson

Rådgivare: Joel Brynielsson

Styrgrupp

Prof. Mikael Lindström, KTH, (Ordförande)

Åke Holmgren, MSB (Chef för cybersäkerhet och säkra kommunikationer)

Överste Thomas Höglund, Försvarsmakten (Chef för Cyberförsvarssektionen)

Prof. Gunnar Karlsson, KTH/EECS

Prof. Ann Lantz, KTH/EECS

Överste, Dr. Rikard Stridh, Försvarsmakten (Forskningschef)

Partsstämma

Prof. Anders Söderholm, KTH (Ordförande

Överdirektör Camilla Asp, MSB

Prof. Malena Britz, Försvarshögskolan

Överdirektör Charlotta Gustafsson, FRA

Generalmajor Johan Pekkari, Försvarsmakten

Forskningschef Katarina Wilhelmsen, FOI

Vetenskaplig referensgrupp

Prof. Virgil Gligor, Carnegie Mellon University, USA

Prof. Jean-Marc Jézéquel, Université de Rennes, Frankrike

Prof. Gabi Dreo Rodosek, Universität der Bundeswehr München, Tyskland