Till innehåll på sidan

Forskning

CDIS fokusområden inom forskning är cyberförsvar och informationssäkerhet. Här ryms utveckling av tekniker och metoder för att stärka vår försvarsförmåga.

I samband med grundandet av CDIS 2020 inleddes sex forskningsprojekt inom cyberförsvar och informationssäkerhet. År 2021 startades ytterligare projekt och i dag är cirka 25 forskare anknutna till forskningscentrumet. Målsättningen är att på olika sätt höja landets förmåga att bygga upp och utveckla ett starkt cyberförsvar. 

Enligt totalförsvarspropositionen kan cyberförsvar definieras som en nations samlade förmågor och åtgärder, såväl defensiva som offensiva, till skydd för dess kritiska samhällsfunktioner samt förmågan att kunna försvara sig mot cyberangrepp från kvalificerade motståndare. Effekterna av ett cyberangrepp kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner och kritiska it-system som ett konventionellt väpnat angrepp. Propositionen påpekar vidare att det till följd av den snabba teknikutvecklingen krävs kontinuerlig forskning och utveckling för att bidra till vidmakthållande och utveckling av cyberförsvarsförmågan. CDIS bedriver sådan forskning och utveckling.

I dag pågår följande forskningsprojekt inom ramen för CDIS: