Till innehåll på sidan

Organisation

Starkt samarbete mellan KTH och Försvarsmakten

CDIS är resultatet av ett nära samarbete mellan KTH och Försvarsmakten. Forskningscentrumet är en del av Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH.

En styrgrupp med partnerrepresentanter leder centrets arbete. Pontus Johnson är centrumföreståndare och ansvarar för den dagliga verksamheten, assisterad av en ledningsgrupp av representanter från Försvarsmakten och från KTH.

Ledningsgrupp

Centrumföreståndare: Pontus Johnson

Finansieringskoordinator: Cyrille Artho

Försvarsmaktens forskningskoordinator: David Olgart

KTH:s forskningskoordinator: Mads Dam

Kommunikationskoordinator: Rolf Stadler

Utbildningskoordinator: Charlotta Ridderstråle

Koordinator Försvarshögskolan: Irene Clément

Rådgivare: Joel Brynielsson

Partnerrepresentanter

Prof. Annika Stensson Trigell, KTH, (Ordförande)

Prof. Sonja Berlin, KTH/EECS

Prof. Gunnar Karlsson, KTH/EECS

Generalmajor Thomas Nilsson, Försvarsmakten (CIO)

Överste, Dr. Rikard Stridh, Försvarsmakten (Forskningschef)


 

Tillhör: Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet
Senast ändrad: 2021-10-04