Till innehåll på sidan

Stärker Sveriges nationella cyberförsvar

Vid CDIS utvecklar vi kunskap som ska stärka Sveriges cyberförsvar och informationssäkerhet. Här arbetar ledande forskare för att möta utmaningarna som följer av den snabba digitaliseringen av samhället.

CDIS knyter samman några av landets främsta forskare och utbildare inom cybersäkerhet och informationssäkerhet. Målsättningen är att stärka den nationella kompetensen och höja medvetenheten genom forskning och utbildning. Forskningen leder bland annat till nya tekniker och metoder för att förutsäga och hantera attacker, intrång och säkerhetsrisker. Forskarnas framsteg sprids både till Försvarsmakten och andra organisationer. 

Här finns landets enda utbildning för värnpliktiga cybersoldater. Utbildningen har skräddarsytts till Försvarsmakten och förmedlar kunskaper som nås i forskningens framkant. Allt för att ge landet en bättre beredskap inom cyberförsvar och säkerhet. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få uppdateringar om centret? Anmäl dig då till vår mejllista . 


 

Tillhör: Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet
Senast ändrad: 2021-03-01