Till innehåll på sidan

Forskning

Avdelningen arbetar inom flera områden och bidrar till framtidens lösningar inom områdena programvaruteknik, nätverkssystem, säkerhet i nätverkssystem, distribuerade och parallella system, samt maskininlärning och hälsoberäkning.

Områden

Vår forskande fakultet har dessa primära intresseområden:

SCS, avdelningen för programvaruteknik och datorsystem

bedriver forskning och utbildning om grundläggande aspekter av mjukvaruteknik och datorsystem med fokus på molntjänster, servicebearbetning, modellbaserade datorsystem, sociala nätverk, tidsmedvetna system, dataanalys och tillämpad artificiell intelligens (AI), programvaruteknik, nätverkssystem internetteknik samt säkerhet och integritet.

Distribuerade system: Seif Haridi: parallell och distribuerad databehandling, peer-to-peer-dator, streaming-analys, programmeringssystem; Vladimir Vlassov: dataintensiv beräkning, strömbehandling, distribuerad och parallell beräkning; Jim Dowling: storskaliga distribuerade datorsystem, mjukvarusystem; Amir Payberah: distribuerade system, dataintensiv beräkning, djupinlärning; Paris Carbone: distribuerade datahanteringssystem.

Programkonstruktion och analys: Benoit Baudry: programvaruteknik, programvarutestning, mjukvarudiversitet, DevOps (en uppsättning metoder som kombinerar programutveckling (Dev) och informationsteknik (Ops)); David Broman: programmerings- och modelleringsspråk, cyber-fysiska system, modellbaserade datorsystem, kompilatorer, maskininlärning; Mihhail Matskin: programvaruteknik, mjukvaruteknik; Mira Kajko Mattson: programvaruteknik).

Dataanalys ("data science"): Magnus Boman (beräkningsepidemiologi, inlärningsmaskiner), Henrik Boström (ensembleinlärning, konform förutsägelse, tolkbar maskininlärning), Sarunas Girdzijauskas (decentraliserad maskininlärning, skvallerinlärning, informationsnätverksanalys, grafbrytning, sociala nätverk online), Anne Håkansson (artificiell intelligens, multiagentsystem, kunskapshantering).

Nätverkssystem: Dejan Kostic (datacenter, geodistribuerade lagringssystem, mjukvarudefinierade nätverk, nätverksfunktioner virtualisering), Gerald Q. Maguire Jr., Panagiotis Papadimitratos (säker routing, säker kommunikation, referenshantering, IoT-säkerhet).

Internetteknik ("Internetworking"): Marco Chiesa (Internet-routing, programvarudefinierat nätverk, nätverksresiliens, nätverksprestanda), Gerald Q. Maguire Jr., Panagiotis Papadimitratos.

Säkerhet och integritet: Panagiotis Papadimitratos (nätverkssystemsäkerhet, integritetsförbättrande teknik, informationsteoretisk och fysisk lagersäkerhet, säker lokalisering).