Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Grupper inom avdelningen för programvaruteknik och datorsystem

Avdelningen arbetar inom flera områden och bidrar till framtidens lösningar inom områdena dataanalys, programvaruteknik, distribuerade och parallella system, datorarkitektur, nätverkssystem, säkerhet i nätverkssystem.

Vi bedriver forskning och utbildning om grundläggande aspekter av mjukvaruteknik och datorsystem med fokus på molntjänster, servicebearbetning, modellbaserade datorsystem, sociala nätverk, tidsmedvetna system, dataanalys och tillämpad artificiell intelligens (AI), programvaruteknik, nätverkssystem internetteknik samt säkerhet och integritet.

Våra lärare som både undervisar och bedriver aktiv forskning delas in i dessa grupper baserade på primära intresseområden och aktiviteter:

Dataanalys ("data science") och maskininlärning

Henrik Boström: ensembleinlärning, konform förutsägelse, tolkbar maskininlärning

Michalis Vazirgiannis: grafinlärning (GNN) Grafbaserad analys och nätverksbaserad maskininlärning

Grafanalys och maskininlärningsmiljöer

Sarunas Girdzijauskas: decentraliserad maskininlärning, skvallerinlärning, informationsnätverksanalys, grafbrytning, sociala nätverk online

Programvaruteknik

Programmeringsspråk och modellering

David Broman: programmerings- och modelleringsspråk, cyber-fysiska system, modellbaserade datorsystem, kompilatorer, maskininlärning

Programvarutveckling med clouds

Mihhail Matskin: programvaruteknik, mjukvaruteknik

Beräkningsbaserad hälsa

Anne Håkansson: artificiell intelligens, multiagentsystem, kunskapshantering

Distribuerade och parallella system

Distribuerade datahanteringssystem

Paris Carbone: distribuerade datahanteringssystem

Andreas Ermedahl: distribuerade system, kommunikation, programvaruutveckling

Distribuerade och Cloudbaserade system

Vladimir Vlassov: dataintensiv beräkning, strömbehandling, distribuerad och parallell beräkning

Amir Payberah: distribuerade system, dataintensiv beräkning, djupinlärning

Datorarkitektur

Artur Podobas: datorsystem för högprestandaberäkningar

Nätverkssystem

Dejan Kostic: datacenter, geodistribuerade lagringssystem, mjukvarudefinierade nätverk, nätverksfunktioner virtualisering

Marco Chiesa: Internet-routing, programvarudefinierat nätverk, nätverksresiliens, nätverksprestanda

Nätverkssäkerhet och integritet

Panagiotis Papadimitratos: nätverkssystemsäkerhet, integritetsförbättrande teknik, informationsteoretisk och fysisk lagersäkerhet, säker lokalisering, säker routing, säker kommunikation, referenshantering, IoT-säkerhet

Grundkurser

Vi undervisar datavetenskapliga grundkurser i programmering, datorsystem samt metodkurser och projektkurser. Även matematikkurser med problemorienterad metod förekommer.

Vi erbjuder baskurser i algoritmer och datastrukturer, programvaruteknologi, samt organisatoriska och metodologiska aspekter på utveckling av programvara.

Lärare som huvudsakligen undervisar: Fadil Galjic, Niharika Gauraha, Fredrik Lundevall, Fredrik Kilander, Johan Montelius, Mira Kajko-Mattsson, Robert Rönngren, Ahmad Al-Shistawy. Deltid: Leif Lindbäck.