Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SCS Forskningsprojekt

Nedan är en sammanställning av forskningsprojekt vid avdelningen för programvaruteknik och datorsystem (SCS) med egna hemsidor. Både aktiva och äldre projekt som fortfarande har websidor listas här.

Pågående forskningsprojekt

FASTER AI

Fully Autonomous Safety- and Time-critical Embedded Realisation of Artificial Intelligence

Vinnova

Ansvarig: Paris Carbone

ULTRA

Ansvarig: Dejan Kostic

project page

Time-Critical Clouds

Ansvarig: Dejan Kostic

project page

Real-time Analytics for Internet of Sports

Marie Curie European Training Network

Ansvarig: Sarunas Girdzijauskas

Project web

HMC - Heterogeneous Model Compilers for Uncertain Environments

SSF har beviljat medel för projektet "framtidens forskningsledare" till David Broman. Projektet har namnet "HMC - Heterogeneous Model Compilers for Uncertain Environments".

Ansvarig: David Broman

Projektets hemsida 

ASSEMBLE

Projektet " Automatisering av systemspecifik modellbaserad inlärning - ASSEMBLE” erhöll 29 milj SEK från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Syftet med projektet är att utveckla nya probabilistiska abstraktioner för modelleringsspråk tillsammans med nya maskininlärningsalgoritmer för att möjliggöra snabb och komplex utveckling av smarta system. Projektgruppen består av fyra forskare från Stockholm och Uppsala. Från KTH: EECS-skolan, från Uppsala Universitet: (forskningsledare, PI).

Ansvarig: David Broman

Projektets hemsida

Avslutade forskningsprojekt

Hops

Inom ramen för SERC, Swedish e-Science research center utvecklar vi Hops. Hops är den första distributionen av Hadoop v2 som är öppen och levereras som en "plattform-som-tjänst"-distribution. Hops ger support för virtualiserad Hadoop på olika platftormar: Hops kan för närvarande köras och hanteras på AWS EC2, OpenStack, and Bare-Metal. Hops ger också en mycket tillgänglig, mer skalbar distribution av HDFS, där NameNode ersatts av en mycket tillgänglig, replikerad "in-memory"-databas. Vår HDFS-distribution stödjer mycket större mängder av meta-data som nu är användaranpassningsbar support. Hops stödjer också många olika data-intensiva beräkningsplattformar, såsom MapReduce och Spark genom YARN. Stratosphere kommer att få support snart.

Ansvarig: Jim Dowling

Apache Flink

Apache Flink är en plattform för effektiv, distribuerad, generell databehandling. Den stödjer kraftfulla programmeringsabstraktioner i Java och Scala, ett runtimesystem med höga prestanda, och automatisk programoptimering. Den har support for iterationer, inkrementella iterationer, och program som består av stora DAG av operationer. Flink Streaming är en utvidgning av kärnan i Flink API för hög genomströmning och låg-latens i dataströmbehandling. Systemet kan koppla in och behandla dataströmmar från många datakällor såsom RabbitMQ, Flume, Twitter, ZeroMQ och också från godtyckliga användardefinierade datakällor.

Ansvarig: Seif Haridi

Projektets hemsida

 EXTREME EARTH

EU-finansierat projekt. Ansvarig: Vladimir Vlassov

projektets web

Kontinuerlig djupanalys

SSF-projekt 2017-2022. Ansvarig: Seif Haridi.

Projektinfo på github

 COMET dasRES

COMET dasRES, ett samarbetsprojekt med SCCH, the Software Competence Center Hagenberg, Linz, Österrike. Ansvarig: Mihhail Matskin

STAMP

EU-finansierat projekt. Ansvarig: Benoit Baudry

UNISON

UNISON  är ett projekt om robust, skalbar, och öppen kodgenerering genom kombinatorisk problemlösning. Den initiala VR-finansieringen är avslutad och projektet har fått avknoppningar i form av direkta industrifinansierade projekt med fr.a. Ericsson . Detta arbete sker i samarbete med RISE SICS.

Ansvarig: Christian Schulte

EDSA

EDSA, the European Data Science Academy är ett EU-projekt där behov analyseras och utbildningsprogram utvecklas for att utbilda specialister inom data science.

Ansvarig: Mihhail Matskin

Projektets hemsida

E2E Clouds, Seif Haridi

Målet för detta projekt är att utveckla ett moln som är End-to-End informationscentriskt (E2E-Cloud) för dataintensiva tjänster och tillämpningar. E2E-Clouds är en distribuerad och federerad molninfrastruktur som möter skalutmaningen genom att aggregera, utrusta och hantera beräknings-, lagrings- och nätverksresurser från multipla centra och tjänsteproducenter. Som vissa nuvarande molntjänster som hanteras av ett datacenter hanterar E2E-Cloud beräkningar och lagring på ett integrerat sätt för att uppnå effektivitet, men lägger till storskalig distribution. Några av de utmaningar som adresseras kan ses som att hantera de begränsningar som finns hos nuvarande molntjänster, många av vilka är mycket mera viktiga i ett distribuerat moln än i ett moln som hanteras av ett datacenter.

Ansvarig: Seif Haridi

EIT Digital Future Cloud Sense

En tjänst med "förnuft" ("a Sensemaking service") som kan extrahera begrepp från stora ostrukturerade texter och länka dessa till ingångar i existerande flerspråkiga databaser.

Ansvarig: Sarunas Girdzijauskas

BioBank Cloud

BiobankCloud är ett EU-finansierat FP7-projekt som utvecklar en moln-baserad plattform som en tjänst (PaaS) för minneshantering, analys och sammankoppling av biobankdata. Vår plattform kommer att erbjuda säkerhet, minne, dataintensiva beräkningsverktyg, arbetsflöden för bioinformatik, och stöd för att tillåta biobanker att dela data med varandra, allt inom de existerande regelramarna för lagring och användning av biobankdata.

Ansvarig: Jim Dowling

Projektets hemsida

Clommunity

Projektet CLOMMUNITY syftade till att addressera de hinder som finns för grupper av medborgare i samband med bootstrappa, köra och utvidga samhällsägda nätverk som erbjuder samhällstjänster organiserade som samhällsmoln. Detta kräver lösningar på specifika forskningsutmaningar som kommer från de krav som ställs i självhanterade och skalbara decentraliserade infrastrukturella tjänster inom hantering och aggregering av ett stort antal geografiskt utspridda resurser av låg-kostnadstyp, opålitliga för nätverk, lagring och hembaserade beräkningar; distributerade plattformstjänster för att stödja och möjliggöra design och drift av elastiska motståndskraftiga och skalbara tjänsteskal och användarorienterade tjänster byggda ovanpå dessa underliggande tjänster, erbjudande en god upplevelsekvalitet till lägsta möjliga ekonomiska och miljömässiga kostnad.

Ansvarig: Vladimir Vlassov

PaPP Artemis

PaPP Artemis var ett multinationellt projekt om programmering av parallella datorer.

Ansvariga: Vladimir Vlassov  och Mats Brorsson

Projektets hemsida