Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Professorer och lektorer med doktorander

Inom avdelningen finns professorer och lektorer med docentkompetens som utbildar, forskar och kan handleda doktorander och licentiater.
Här listar vi de som kan vara förste handledare för nya doktorander.