Till innehåll på sidan

Utbildning

Avdelningens grundutbildning involverar kurser i programmering, algoritmer, operativsystem, kompilering, mjukvaruutveckling och datorteknik. På den avancerade nivån undervisar vi i forskningsnära kurser, men också kurser utanför vårt nuvarande forskningsfokus som är relevanta för masternivån. Våra lärare har roller inom utbildningens alla tre nivåer som programansvariga eller studierektorer.

Program och kurser

Avdelningen deltar i civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogram samt kandidatprogram och masterprogram på skolan för elektronik och datavetenskap. Avdelningen deltar i utbildning inom EU-stödda program som Erasmus Mundus och EIT.

Inom forskarutbildningen koordinerar avdelningen Marie Curie iSocial

Program

Avdelningen bidrar till följande program på KTH:

Kurser

Avdelningen ger kurser på grundläggande och avancerad nivå inom ämnet Datavetenskap samt närliggande ämnen som komunikation, matematik, och allmänna projektkurser.

Kurser inom datavetenskap, prefix I är Kista-kurser inom kommunikation, matematik, programvaruteknik och datorsystem samt allmänna projektkurser  Avdelningarna SCS och COS ansvarar för dessa kurser. Dessutom är vi ansvariga för kurserna EP2500, EP2510, EP2520 och deltar även i andra kurser som lärare.