Till innehåll på sidan

Utbildning

Avdelningens grundutbildning involverar kurser i programmering, algoritmer, operativsystem, kompilering, mjukvaruutveckling och datorteknik. På den avancerade nivån undervisar vi i forskningsnära kurser, men också kurser utanför vårt nuvarande forskningsfokus som är relevanta för masternivån. Våra lärare har roller inom utbildningens alla tre nivåer som programansvariga eller studierektorer.

Program och kurser

Avdelningen deltar i civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogram samt kandidatprogram och masterprogram på skolan för elektronik och datavetenskap. Avdelningen utbildar också studenter inom högskoleingenjörsprogram vid skolan för kemi, bioteknologi och hälsa och deltar i utbildning inom EU-stödda program som Erasmus Mundus och EIT.

Inom forskarutbildningen koordinerar avdelningen Marie Curie iSocial . Avdelningen deltar även i ett program benämnt EMJD-DC, Erasmus Mundus Joint Doctorate program in Distributed Computing  med europeiska partneruniversitet i Spanien, Portugal och Belgien.

Program

Avdelningen bidrar till följande program på KTH:

Kurser

Avdelningen ger kurser på grundläggande och avancerad nivå inom ämnet Datavetenskap

Kurser inom datavetenskap, prefix I är programvaruteknik och datorsystem