Till innehåll på sidan

DMMSxKTHFS: 20 år av KTH Formula Student

Att sammanfoga utbildning och industri: DMMS och KTHFS förenas för 20 års framgång inom FS

Publicerad 2023-06-29

Stockholm, 23 maj 2023 - DMMS och KTH Formula Student (KTHFS) firade en minnesvärd händelse genom att enas för att fira 20 år av Formula Student vid KTH. Detta gemensamma evenemang lyfte inte bara fram KTHFS prestationer, utan betonade även det ovärderliga stödet som DMMS har gett som en engagerad sponsor.

Evenemanget, som ägde rum vid Institutionen för produktionsutveckling på KTH, fungerade som en plattform för yrkesverksamma, studenter och forskare från både akademi och industri att delta i meningsfulla diskussioner och kunskapsutbyte. Huvudfokus låg på att adressera den bestående klyftan mellan akademi och industri och utforska sätt att effektivt överbrygga den. DMMS och KTHFS uppmärksammade betydelsen av samarbete och strävade efter att utveckla en djupare förståelse för utmaningarna och möjligheterna med att integrera dessa två världar.

DMMS, en ledande forskningsinstitution inom tillverkningsområdet, har varit i framkant när det gäller att utveckla innovativa lösningar och teknologier för industrin. Med fokus på att tackla komplexa tillverkningsutmaningar och driva tekniska framsteg samarbetar DMMS med olika intressenter, däribland industripartners. Samarbetet mellan DMMS och KTHFS har varit avgörande för att odla nästa generation ingenjörer och för att främja ett symbiotiskt förhållande mellan akademi och industri.

Det gemensamma evenemanget erbjöd en rad engagerande aktiviteter, inklusive presentationer, paneldiskussioner och möjligheter till nätverkande. Presentationerna gick på djupet kring integrationen av akademi och industri, där de undersökte de relaterade utmaningarna, fördelarna och bästa praxis. Experter från både akademi och industri delade sina erfarenheter och insikter under paneldiskussionerna, vilket erbjöd värdefulla perspektiv om ämnet.

Lars-Henrik Jörnving, VP för global industriell utveckling på Scania, höll ett välkomsttal
Lars-Henrik Jörnving, VP för global industriell utveckling på Scania, höll ett välkomsttal på evenemanget.

Lars-Henrik Jörnving, VP för Global Industriell Utveckling på Scania, öppnade evenemanget genom att betona vikten av samarbete mellan alla parter involverade. Andreas Archenti, chef för DMMS, lyfte fram DMMS roll som som ett viktigt forsknings- och utvecklingscentrum vid KTH och uttryckte sitt stöd för KTHFS som ett studentprojekt. Gustav Boman och William Nord Nilsson, projektledare för KTHFS, diskuterade hur KTHFS hjälper studenter att utveckla avgörande färdigheter för att gå över till industrin och reflekterade också över KTHFS resa genom åren. Per Johansson, lektor vid KTH, höll en presentation om integreringen av KTH-kurser med KTHFS-aktiviteter. Dessutom delade industrisamarbetspartnerna Scania och Sandvik Coromant, representerade av Lars-Henrik Jörnving, Leif Ljungdahl och Timmy Fredriksson, värdefulla insikter om industriell integration inom akademi och forskning.

Under morgonsessionen erbjöds en plattform, alumnihörnan, för tidigare KTHFS-medlemmar, som nu arbetar inom industrin, att dela med sig av sina erfarenheter och reflektera över sin tid med laget. Max Alhberg från Einride och Marina Fernandez Carnota från Scania delade sina personliga resor och betonade hur deras engagemang i KTHFS spelade en avgörande roll för att främja deras karriärer.

Morgonblocket avslutades med en tankeväckande paneldiskussion med titeln "Engineering Synergy: Utforska samspelet mellan akademi, forskning och industri för innovation och framsteg." Framstående panelister som Lars-Henrik Jörnving (Scania), Karoly Szipka (Talent Incubator vid KTH), Andreas Archenti (DMMS) och Timmy Fredriksson (Sandvik Coromant) deltog i insiktsfulla diskussioner och belyste den avgörande kopplingen mellan akademi, forskning och industri för att driva innovation och framsteg.

Representanter från industri, forskning och akademi deltog i en paneldebatt
Representanter från industri, forskning och akademi deltog i en paneldebatt med titeln "Engineering Synergy: Utforska samspelet mellan akademi, forskning och industri för innovation och framsteg"

Eftermiddagssessionen ägde rum i den dynamiska tillverkningsverkstaden och erbjöd deltagarna en fördjupande upplevelse av tillverkningsmetoderna som används av KTHFS för deras senaste bilmodell, DeV17. Deltagarna fick möjlighet att utforska olika tillverkningsprocesser, inklusive manuell bearbetning, CNC-bearbetning, CAD-arbete och mer.

Bilutställningen visade den senaste bilmodellen från KTHFS - DeV17
Bilutställningen visade den senaste bilmodellen från KTHFS - DeV17

En av höjdpunkterna på evenemanget var KTHFS:s uppvisning av sin bil, DeV17. Medan laget förberedde sig för att delta i två kommande tävlingar under sommaren fick deltagarna en unik möjlighet att lära sig om bilens utvecklingsprocess och de värdefulla erfarenheter som lagmedlemmarna har fått. Formula Student-projektet har visat sig vara en exceptionell plattform för erfarenhetsbaserat lärande och har rustat studenterna med praktiska färdigheter och kunskaper som kommer att gynna dem i framtida karriärer.

Samarbetet mellan DMMS och KTHFS exemplifierar kraften i partnerskap mellan akademi och industri. Genom att kombinera expertis och resurser från båda parter har detta samarbete främjat innovation, påskyndat tekniska framsteg och förberett studenterna för utmaningarna i den verkliga världen. Det gemensamma evenemanget var en hyllning till dessa prestationer och fungerade som en katalysator för ytterligare samarbete och kunskapsdelning mellan akademi och industri.

När DMMS och KTHFS blickar mot framtiden kommer deras partnerskap utan tvekan att fortsätta blomstra. Stödet från DMMS som sponsor har varit ovärderligt för att driva KTHFS:s framgång och ge studenterna möjlighet att utmärka sig inom ingenjörskonsten. Genom att främja en kultur av samarbete banar de vägen för en framtid där akademi och industri arbetar tillsammans för att tackla komplexa utmaningar, driva innovation och forma nästa generation ingenjörer och forskare.