Till innehåll på sidan

Nätverkande

Framgången för DMMS är sammankopplad med stor framtida utmaningar för svensk industri – att skapa ny teknik för livskvalitet och kombinera den med social förändring och framtida samhällskrav både i Sverige och internationellt. Genom att vara en del av KTH, strävar vi efter att få den bästa från teknik och forskning för social nytta.

kugghjul

Det nära samarbetet mellan industri, institut och akademi har gjort det möjligt att identifiera behov och initiera nya forskningsområden med både akademisk och industriell relevans. Arbetet har resulterat i en kunskapsuppbyggnad inom området produktion och tillverkningsteknik och gjort DMMS till ett erkänt centrum som involverar både forskare, lärare och studenter inom området. De akademiska resultaten är publikationer i rankade journaler och testbäddar för fördjupad forskning.

DMMS arbete har försett både forskare och industriutövare med nya kunskaper som kan användas för effektivisering och högre resursutnyttjande av tillverkningssystem. Något som i sin tur leder till ökad konkurrenskraft.

Kunskapsspridning

DMMS bedriver tillsammans med MCR flera forum med syfte att samordna resultatspridning och informationsbevakning inom produktions- och tillverkningsteknik. Ambitionen med forumen är att sammanföra användar- och leverantörsföretag i nätverk och tillsammans med akademi och institut skapa en kritisk massa inom strategiskt viktiga områden.

Förutom olika forum organiserar DMMS och MCR en gemensam årlig medlemsdag. Medlemsdagen har samma format som forumen och är öppen för deltagare från andra organisation och företag.

Kontaktpersoner nätverkande

Tillhör: DMMS
Senast ändrad: 2022-05-16