Till innehåll på sidan

Om DMMS

Kostnadseffektiv tillverkning av avancerade maskinvaror kräver kompetens i världsklass. DMMS är ett forsknings- och utbildningscenter med syftet att säkra denna kompetens. DMMS behandlar tillverkning av avancerade, kapital- och kunskapsintensiva mekaniska delar, såsom motorfordonsdelar. En särskild tonvikt läggs på bearbetningsprocesserna och användningen av digitala modeller och informationsåterkoppling.

Borr och gnistor

Design & Management of Manufacturing Systems – DMMS bildades 2005 på initiativ av Scania CV AB, AB Sandvik Coromant och Kungliga Tekniska högskolan. Bakgrunden till initiativet var dels ett avtagande intresse för produktion bland teknologerna, dels att industrin märkt att examinerade teknologer saknade tillfredsställande produktionsteknisk kunskap. Industriparterna såg även behovet av att vidareutbilda lärare och tekniker på KTH i praktiska kunskaper, och kunna förmedla erfarenheter av de metoder som används i industrin för avancerad produktion.

I början av 2000-talet fanns det få möjligheter att hitta extern finansiering till forskningsprojekt inom produktion och det fanns ett behov att tillsammans kraftsamla kring forskning och hitta nya sätt att finansiera och genomföra forskningsprojekt. Idén var att samordna resurser för utbildning och forskning inom området och skapa förutsättningar för en fördjupad kunskapsutveckling.

DMMS är ett organisationsinitiativ från KTH, Kungliga tekniska högskolan. Det tillhör Skolan för industriell teknik och management och finns i Stockholm på KTH Campus.