Till innehåll på sidan

Vision och mål

DMMS samordnar aktiviteter inom området produktion och tillverkningsteknik, både inom KTH och i nära samarbete med industri och samhälle. Syftet är att stärka och utveckla KTH:s utbildning av ingenjörer och forskare med en stark tillverkningsteknisk profil.

DMMS spelar en viktig roll som för samverkan inom tre områden med inriktning mot tillverkning av komplexa komponenter i kapitalintensiva maskinbearbetningsverkstäder:

  • Grund-, vidare- och uppdragsutbildning
  • Gemensamma tillämpade forskningsprojekt
  • Kunskapsspridning och nätverkande genom forum och årlig medlemskonferens.

Vision

DMMS ska för svensk verkstadsindustri, organisationer och lärosäten inom det tillverkningstekniska området vara ett erkänt centrum som stödjer och utför utbildning, forskning och teknikspridning. DMMS ska även vara väl känt i internationella produktionstekniska kretsar, till exempel CIRP (the International Academy for Production Engineering) och euspen (the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology) och utgöra en internationell akademisk länk mellan forskning och praktik (forskare möter ingenjör) för medlemmarna.

Mål

Det huvudsakliga målet är att öka intresset för hållbar och avancerad produktionsteknik bland yngre personer för att främja att fler väljer industrirelaterade utbildningar.

Plan för framtiden

Behovet av teknisk kompetens inom produktion och tillverkningsteknik är en ständig industriell utmaning för att säkerställa hållbar och resurseffektiv produktion i samhället. Inom ramen för centrumet utvecklas och tillämpas nya tekniker och erfarenheter av både erfarna forskare, industriledare samt blivande ingenjörer.

Resurseffektivisering, elektrifiering och digitalisering är utmaningar som industrin står inför. Dessa ställer höga kompetenskrav på morgondagens arbetskraft och måste finnas med i utbildningsplanen för framtida ingenjörer. DMMS har till stor del byggt sin framgång på att tekniska utmaningar samt framtida behov och möjligheter har lyfts upp till en aktiv styrgrupp där beslut om relevans för framtida produktion och kunskapsbehov fattas för att sedan omsättas till forskningsprojekt och utbildning som får tas del av långt många fler.

Tillhör: DMMS
Senast ändrad: 2020-12-20