Till innehåll på sidan

Hållbarhetsarbete

DMMS arbetar med nära koppling till industrin och påverkar därmed främst de hållbarhetsmål som är kopplade till industrisektorn.

Bilar på parkeringsplats sedda från luften
Foto från Unsplash

Centrumet står för konstruktion och ledning av produktionsutrustning där inköp, effektivisering och underhåll är viktiga delar för att öka hållbarheten inom både produktionsutrustningen och produkterna som tillverkas. Forskningen inom centrumet leder bland annat till ökad noggrannhet och minskat slöseri genom att eftersträva att alla bitar blir rätt från första bit, samt effektivisera tillverkningsprocesser och underhåll.

DMMS har genom sina forskningsaktiviteter och standardkommittéarbete bidragit till utveckling av standarder inom tester och analysmetoder inom SIS/ISO-kommittén TK 491 samt digitala produktionsstöd inom SIS/ISO-kommittén TK280 för att underlätta och skapa hållbarhet inom produktionssystem.

De globala hållbarhetsmålen – FN:s SDG – som DMMS arbetar med, är främst kopplade till industri. Delmålen är att

  • uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet
  • öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn.

Studenter från olika regioner i världen får möjlighet att arbete tillsammans i projekt som DMMS initierar och driver. Genom detta får de erfarenhet från att arbeta tillsammans med industriföretag och olika företagskulturer. Företagen får erfarenhet av studenter med olika bakgrund och etnicitet.

Tillhör: DMMS
Senast ändrad: 2020-12-22