Till innehåll på sidan

Forum & produktionskluster

Centrumets verksamhetsmodell att agera bro mellan industri, institut och akademi möjliggör nära samverkan mellan medlemmarna som i sin tur leder till kunskapsuppbyggnad inom en rad strategiskt viktiga områden.

Fiber

DMMS arbetar genom olika forum med partners från företag, högskolor, universitet och industriella forskningsinstitut för att säkra och samordna resurser för utbildning och forskning inom produktionsteknik.

FAV

Inom ramen för KT-klusterverksamheten initierar DMMS bildandet av ett nytt forum kallat FAV – forum för användare av verktygsmaskiner. Målet är att användare från olika perspektiv av verktygsmaskiner informellt skall kunna träffas och utbyta erfarenheter om allt från skruv och mutter till övergripande livcykelaspekter.

Läs mer om FAV

IGC

International Grinding Institute hjälper tillverkningsindustrin att förbättra sina processer för slipning i syfte att förbättra produktivitet och produktkvalitet.

International Grinding Institute

Produktionskluster

Sveriges Produktionskluster är en struktur för samordning av forskning och utveckling som initierats av Svensk fordonsindustri. Målgrupp är alla företag med tillverkning inom Sverige.

Idag koordinerar åtta aktiva kluster olika expertområden inom tillverkning. Fyra av dessa fokuserar på tillverkningsprocesser och de andra fyra täcker områden som stödjer alla processerna. Målet är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter. Genom klustrens arbetssätt och aktiviteter stärker vi Sveriges fortsatta framgångar som hållbar industrination.

Detta gör klustren:
  • Skapar roadmaps baserade på industrins utmaningar
  • Initierar FoU-projekt som bygger kunskap inom identifierade områden
  • Utför kunskapsöverföring från projekten

Läs mer om produktionskluster

Tillhör: DMMS
Senast ändrad: 2021-02-01