Till innehåll på sidan

Avdelningen för Träkemi och massateknologi

Avdelningen är en del av Institutionen för Fiber- och polymerteknologi vid KTH. Massateknologi handlar om de processer och tekniker som används för att frilägga fibrer ur ved. Fibrerna används främst som råvara vid pappers- och massatillverkning men även i andra produkter för till exempel läkemedelsindustrin. Träkemin undersöker de kemiska reaktionerna som sker i dessa steg samt den morfologiska och kemiska strukturen hos fibrer i ved och produkter.


 

Innehållsansvarig:Isabella Kwan
Tillhör: Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Senast ändrad: 2023-04-11