Till innehåll på sidan

Om Hillert Laboratory

Det huvudsakliga syftet med Hillert Modeling Laboratory är att tillgänggligöra de modelleringsverktyg och den motsvarande expertis som finns på institutionen för Materialvetenskap.

Code
Bild från Unsplash.

”If one had a great calculating machine, one might apply it to the problem of solving the Schrödinger equation for each metal and obtain thereby the interesting physical quantities, such as the cohesive energy, the lattice constant, and similar parameters. It is not clear, however, that a great deal would be gained by this. It would be preferable instead to have a vivid picture of the behavior and an understanding of the origins of variation in properties from metal to metal.”

(Wigner&Seitz, Solid State Phys. 1, 97 (1955).)

Forskning och utbildning på institutionen för Materialvetenskap bygger på materialmodellering, inklusive modellering av processer, strukturer och egenskaper. Tillsammans med institutionens infrastrukturer försöker vi med våra modelleringsaktiviteter finna svar på angelägna frågor relaterade till strukturella och funktionella material i allmänhet, till energirelevanta material och en stor uppsättning högteknologiska konstruktionsmaterial.

Modellering utförs med matematiska verktyg, främst i form av datorprogram. Ett antal förstklassiga beräkningsverktyg har skapats och utvecklats inom institutionen. Vi underhåller dessa verktyg och erbjuder stöd till interna och externa användare. Vi har även expertkunskaper kring ett stort antal beräkningsprogram som utvecklats vid våra partnerinstitut.

Målgrupperna inkluderar master- och doktorander, institutionens medlemmar, kollegor från KTH och andra svenska universitet, industriforskare och intressenter, samt kollegor från resten av världen.

Hillert Modeling Laboratory organiserar regelbundna självstudier där intresserade forskare kan lära sig om verktygen, deras möjliga tillämpningar och begränsningar. Vi anordnar också seminarier med fokus på verktygsutveckling och viktiga applikationer.

Tillhör: Hillert Modeling Laboratory
Senast ändrad: 2021-10-15