Till innehåll på sidan

Om Hillert Modeling Laboratory

Hillert Modeling Laboratory (HML) tillgängliggör modelleringsverktyg från KTH:s institution för Materialvetenskap samt från partnerutvecklare. Vi erbjuder även expertis och utbildningar inom området. Verksamheten riktar sig till industri, akademi och studenter.

AI-genererad bild av datorbaserat labb
AI-genererad bild av datorbaserat labb.

Forskning och utbildning på institutionen för Materialvetenskap bygger på materialmodellering, inklusive modellering av processer, strukturer och egenskaper. Tillsammans med institutionens infrastrukturer försöker vi med våra modelleringsaktiviteter finna svar på angelägna frågor relaterade till strukturella och funktionella material i allmänhet, till energirelevanta material och en stor uppsättning högteknologiska konstruktionsmaterial.

Modellering utförs med matematiska verktyg, främst i form av datorprogram. Ett antal förstklassiga beräkningsverktyg har skapats och utvecklats inom institutionen. Vi underhåller dessa verktyg och erbjuder stöd till interna och externa användare. Vi har även expertkunskaper kring ett stort antal modelleringsverktyg som utvecklats vid våra partnerinstitut. Mer information finn sunder avdelningen "Modelleringsverktyg".

Målgrupperna inkluderar master- och doktorander, institutionens medlemmar, kollegor från KTH och andra svenska universitet, industriforskare och intressenter, samt kollegor från resten av världen.

Vi organiserar regelbundna handledningar om verktygen, deras omfattning och begränsningar, samt seminarier med fokus på verktygsutveckling och viktiga tillämpningar. För mer information se vårt kalendarium.