Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Centrumbildningar

Institutionen är djupt involverade i tre centrumbildningar inom forskningsexcellens, utbildningssamverkan och livslång lärande. Vi samarbetar även med andra centrumbildningar på KTH och på andra universitet.

Drill and sparks

Design & Management of Manufacturing Systems – DMMS

DMMS är ett forsknings- och utbildningscenter med syftet att säkra denna kompetens. DMMS behandlar tillverkning av avancerade, kapital- och kunskapsintensiva mekaniska delar, såsom motorfordonsdelar. En särskild tonvikt läggs på bearbetningsprocesserna och användningen av digitala modeller och informationsåterkoppling.

Robot
Photo: mech-mind, Unsplash.

Excellence in production research (XPRES)

XPRES är en internationellt konkurrenskraftig plattform för produktionsforskning. Det är en forsknings- och utbildningsmiljö inom avancerad produktion, skapad för att möta framtida utmaningar inom produktionsområdet och bidra med varaktigt värde för svensk tillverkningsindustri och samhälle.

Partner: KTH, MDU, RISE, Swerim

Hands adjusting a pile of tires
Photo: Jonas Thoren.

KTH Leancentrum

KTH Leancentrum är ett kompetenscenter där forskning och praktik möts kring hållbar verksamhetsutveckling. Vår vision är att vara Sveriges ledande kompetenscentrum för insikter och förmågor kopplade till ledning och systematisk förbättring av arbetsprocesser och organisationer. Leancentrum erbjuder utbildningar, seminarier och kvalificerad coaching för både näringslivet och offentlig sektor.

Partner: Södertälje kommun

Mer information kommer inom kort!