Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tillverkning och mätsystem

Forskningen inom Tillverkning och mätsystem bedrivs inom tre olika områden: Precisionsteknik och metrologi, Tillverkningsmaskiner och processer och Cirkulära tillverkningssystem.

Hands with metal object

Om forskningsområdet

Forsknings- och utbildningsverksamheten har stark koppling till syften och mål för hållbar utveckling, samt FN:s mål för hållbar utveckling. Att flytta till digitala produktionsprocesser via AM öppnar inte bara nya vägar för innovation inom personlig hälsa, till exempel anpassade implantat, utan det förbättrar också arbetsmiljön i produktionen och gör den renare och mer anständig. Forskning inom precisionsteknknologi och verktygsmaskiner ökar däremot innovationen i produktionsmiljön för att öka produktiviteten och konkurrensfördelen.

Nr 3, 4, 8, 9, 12 & 13 av FN:s mål för hållbar utveckling.
Nr 3, 4, 8, 9, 12 & 13 av FN:s mål för hållbar utveckling.

Sammantaget tar de cirkulära tillverkningssystemen ansvar utanför gränserna för produktionsfabriker och syftar till att göra industrisystemen återställande och regenererande, både minimera avfall och miljöavtryck från tillverkningsindustrin. SDG:erna 3, 4, 8, 9, 12 och 13 är de mest relevanta och utgör en gemensam grund för att utvärdera effekterna och tillskott av vårt engagemang i samband med en hållbar utveckling.

Forskningsteman

Tillverkning och mätsystem

Man in greehouse

Cirkulära tillverkningssystem

Cirkulära tillverkningssystem-gruppen arbetar i framkant med cirkulär ekonomi och tar upp viktiga forskningsämnen som den komplexa bedömningen av cirkuläritet, effekterna på hållbarhetsutvecklingsmålen och kraven på en effektiv övergång som möjliggör förändring.

Hands with metal object

Tillverkningsmaskiner och processer

Tillverkningsmaskiner och processer-gruppen forskar på avancerade och konkurrenskraftiga koncept för att möjliggöra bearbetning av nya material och innovativa additiva och subtraktiva tillverkningssystem, vilket ger industriklara lösningar för en motståndskraftig och effektiv produktion.

Engineers

Precisionsteknik och metrologi

Precisionsteknik och metrologi-teamet täcker hela spektrumet av precisionsteknik – från komponentyta till tillverkningssystem och robotteknik – genom att forska i innovativa tillverknings- och mätsystem, tillämpningar av avancerade algoritmer för datadrivet beslutsfattande och fysikbaserade simuleringar.

Aktiviteter

  • Hur kan tillverkningsindustrin, med tanke på produktdesign, tillverkningsprocesser och system, bli mer konkurrenskraftig och samtidigt minimera sitt miljöavtryck?
  • Hur kan precision, produktivitet och hållbarhet ökas på varje produktionsnivå, från design genom tillverkningsprocesser, till de nya metrologisystemen?
  • Hur utformas och implementeras tillverkningssystem med återställande och regenererande egenskaper, avsedda att utforma avfall från den industriella miljön och stödja industrin i dess övergång från linjära till cirkulära system?
  • Vilka är parametrarna för framgångsrik (t.ex. sprickfri, tät, geometriskt tillförlitlig) AM-tillverkning, för att förbättra materialprestanda och öka produktionshastigheten? Hur kan vi mäta och övervaka motsvarande AM-parametrar? Vilka är de olika efterbehandlingskraven för att förverkliga fullt funktionella AM-komponenter och produkter?