Till innehåll på sidan

Dan Edidin: The integral Chow ring of the stack of hyperelliptic Weierstrass points

Tid: To 2021-10-14 kl 15.30 - 16.30

Plats: Institut Mittag-Leffler, Seminar Hall Kuskvillan (alt. Zoom, meeting ID: 921 756 1880)

Föreläsare: Dan Edidin (University of Missouri)

Abstract: The stack \(\mathcal{H}_{g,w}\) of hyperelliptic Weierstrass points is a degree \(2g+2\) etale cover of the stack \(\mathcal{H}_g\) of hyperelliptic curves. The integral Chow rings of \(\mathcal{H}_g\) and \(\mathcal{H}_{g,1}\) we previously calculated, and in this talk we explain how to calculate the Chow ring of \(\mathcal{H}_{g,w}\) using a presentation for \(\mathcal{H}_{g,1}\) given by Pernice. This is joint work with Zhengning Hu.

Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2021-10-10