Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Läsåret 2010-2011

Vi startar igen 25 januari, ny sal!
Linjär Algebra, läsåret 2010-2011

Läsåret 2010-11
Dato Tid Innehåll
    Hösttermin, sal 3733
Tis 31.08 15.30-17.00 Matrisaritmetik
Tis 14.09 15.30-17.00 Matrisaritmetik II
Tis 28.09 15.30-17.00 LaTex och Avbildningar
Tis 12.10 15.30-17.00 Linjer
Tis 26.10 15.30-17.00 Area
Tis 09.11 15.30-17.00 Ortogonal dekomposition
Tis 23.11 15.30-17.00 Gauss-Jordan elimination
Tis 07.12 15.30-17.00 Linjära avbildningar
    Vårtermin, sal E36
Tis 25.01 15.30-17.00 Elementära matriser
Tis 08.02 15.30-17.00 Konstruktion av invers
Tis 22.02 15.30-17.00 Permutationer
Tis 08.03 15.30-17.00 Determinanter
Tis 22.03 15.30-17.00 Komplexa tal
Tis 05.04 15.30-17.00 Markov kedjor
Tis 03.05 15.30-17.00 Kryptering och PS2
Tis 17.05 15.30-17.00 Google och sidorangering (Sektion 5.4 i häftet)