Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Integrerad produktutveckling och design

Forskningen vid enheten för Integrerad produktutveckling och design fokuserar på metoder, organisering och styrning för effektiv utveckling av hållbara, innovativa produkter, tjänster och affärer.

Glasruta med kugghjulsmönster

Forskningsområden

Organisation

Forskningen inom innovationsområdet kännetecknas av strävan efter helhetssyn kring produkt, process och organisering. Förutom att skapa ny kunskap rörande produktutvecklings- och innovationsarbete, läggs stor vikt vid att de nya insikterna kan omsättas i praktiskt förändringsarbete i och mellan organisationer. I forskningen används både kvalitativa och kvantitativa metoder, ofta med aktions- och förändringsförslag.

Forskningen inom hållbar design syftar till att påskynda transformationer mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. I transdisciplinära projekt – ofta i samarbete med partners från olika branscher – skapas prototyper av hållbara lösningar i små och storskaliga interventioner som testas av användare.

Forskningen syftar till både fördjupad kunskap och konkreta resultat som kan skalas upp och komma till praktisk användning. Integrerad produktutveckling och design har höga ambitioner om att vara ledande inom vårt fält genom att utveckla både teori och praktik.

Enhetschef