Till innehåll på sidan

Internet of DevOps (IoD)

Projektet innefattar industriella smärtpunkter hos framtida digitala företag, relaterade till integrationen av heterogena data, verktyg och experter, som krävs för framgångsrik utveckling av Telecom & CPS. Dessa verktyg och datasilon måste integreras smidigt i alla tekniska discipliner och arbetsflöden, och över gränserna mellan programvaruhantering, produkthantering och den operativa personalel. Denna idé lägger hörnstenen i DevOps-principerna, med fokus på att öka automatiseringen av programvaruintegration, testning, implementering och drift, med utnyttjande av omedelbara återkopplingsslingor på och mellan alla parter.

Sådana miljöer tillåter aggregering av integrerade ingenjörsdata (d.v.s. mot stor dataanalys vid gränserna mellan mjukvaruutveckling, Industry 4.0 och IoT) och dess visualisering under hela produktens livscykel. Numera är detta ett centralt affärsintresse för europeiska organisationer som utvecklar CPS- och Telecom-applikationer, som måste vidta mer lutande, smidig och iterativ projektplanering, kontinuerlig integrering och frekvent leverans för att sänka sina utvecklingskostnader samtidigt som kvaliteten på deras utvecklingsprocesser ökar.

Webbplats (tillfällig): www.celticplus.eu/project-iod/
Omfattning: DevOps för Telecom & CPS Industry
Finansiering: Vinnova (via Celtic-Plus)
Tidslinje: Dec 2018 - Dec. 2021
Antal partner: 15

Huvudkontakt:

Innehållsansvarig:vickid@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2020-05-09
ArtistDesign
AutoPlant
Auto2: Automation for autonomous terrain mobility
Internet of DevOps (IoD)