Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Auto2: Automation for autonomous terrain mobility

Detta Vinnova finansierade autonoma terrängfordon projekt involverar 15 partners, arbetar mot ett lönsamt och låg påverkande Svenskt skogsbruk för framtiden. Projektet adresserar viktiga villkor för självkörande fordon, med målsättningen att starta en ny våg av utveckling som leder till förbättringar i arbetsmiljön hos dagens skogsmaskinoperatörer samt ekologiska överväganden för ett hållbart skogsbruk.

KTH Mekatronik tillsammans med Skogforsk, Komatsu, SLU, LTU, UMIT, Unibap AB, eXtractor AB, BAE Hägglunds, Skogstekniska klustret, Sveaskog, SCA, Holmen, Strora Enso, BillerudKorsnäs och Södra har blivit beviljade ett anslag från Vinnova gällande autonoma skogsmaskiner.

Under de senaste 10-20 åren har produktiviteten inom skogsbruket stagnerat jämfört tidigare utveckling. Framsteg har fortfarande skett genom större maskiner med bättre komfort, mindre markpåverkan och högre kapacitet, men totala produktiviteten och bränsleförbrukningen saknar nämnvärd förbättring. Samtidigt har kraven på operatörerna av maskinerna succesivt ökat. Förarnas förmåga är avgörande för lönsamheten och att lagstadgad hänsyn tas till natur och kulturvärden.

Idag har branschen svårt att introducera nya operatörer. Projektet avser säkra ett framtida lönsamt och skonsamt skogsbruk genom att utveckla tre nyckelprodukter. Produkterna ska tillämpa den senaste tidens utveckling inom AI och självkörande fordon och anpassa dessa tekniker för terrängmaskiner. Produkterna angriper tre nyckelförutsättningar för mera självgående maskiner; upprättandet av en säkerhetszon runt maskinen, detektion av hinder samt fjärrstyrning. Målsättningen är att produkterna ska starta en ny våg av utveckling som leder till en förflyttning av dagens skogsmaskinsoperatörer till mera kontorslika miljöer. Det i sin tur väntas leda till ökad produktivitet, mindre skogsmarkpåverkan, bättre arbetsmiljö och tillgängliggöra skogsmaskinsoperatörsyrket till en större andel av befolkningen.

Det förväntas även leda till lägre energiförbrukning och därmed minskade CO2-utsläpp. Produkterna kommer att stärka den svenska skogsmaskinsindustrins konkurrensförmåga på den internationella marknaden, samtidigt som det kommer att leda till en nationell och global förbättring av arbetsmiljö och ekologisk hänsyn vid det hållbara brukandet av skog.

Skogforsk är projektledare för Auto2. Björn Möller på KTH Mekatronik kommer leda arbetspaket AutoDrive. Huvuduppgiften är att ta fram och implementera en sensorenhet som möjliggör halvautonoma skogsmaskiner. Detta kommer att demonstreras på en nerskalad skogsmaskin samt på slutet en fullskalig maskin. Auto2 projektet löper över 2 år (Nov 2018-Dec 2020).

Innehållsansvarig:vickid@md.kth.se
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2020-05-09
ArtistDesign
AutoPlant
Auto2: Automation for autonomous terrain mobility
Internet of DevOps (IoD)