Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Entice - Enablers for trustworthy, infrastructure supported, autonomous vehicles

En öppen testbädd och referensarkitektur för att främja säkerheten.

Uppkoppling och en stödjande digital infrastruktur ger möjligheter att förbättra säkerhet och prestanda i vägtrafik. Många utmaningar återstår dock.

Projektet kommer att utveckla nya förmågor för realtidsanalys för bedömning av aktuell och resterande risk för självkörande fordon, baserat på data från olika källor inklusive fordon och sensorer vid vägsidan, samt ta fram en forskningstestbädd, i samarbete med den utveckling som sker inom TECoSA-centret . Avsikten är också att erfarenheterna kommer att sammanfattas i en referensarkitektur för en större klass av cyberfysiska system.

Uppkoppling och digital infrastruktur ger möjligheter att förbättra säkerhet och prestanda i vägtrafik. Viktiga inslag i detta är möjligheter att kunna dela data och utföra beräkningar på lämpliga ställen (t.ex. i fordon, i ”road-side units”, i distributerade data-centers eller i molndatorsystem) på ett pålitligt sätt. Resultaten bidrar till samverkan och innovation involverandes aktörer inom uppkopplade fordon och digital infrastruktur. Testbädden baseras på vår plattform för autonoma fordon, AD-EYE ( www.adeye.se/ )

Projektet utgör ett samarbete mellan KTH, (koordinator), Telenor , Volvo Cars och Xense Vision , och omfattar tre arbetspaket: riskbedömning, testbädd samt arkitektur. Två övergripande scenarios kommer att adresseras involverande olika operationella designdomäner, varav en fokuserar på KTHs campus i Stockholm.

Kontaktperson: Martin Törngren, KTH  

output (people)
output (people)
output (traffic)
output (traffic)
EXHILO: Exoskelettkontroll i realtid för "human-in-the-loop" optimering
FIRE - the Future of mItigating Rural firEs
TADDO: Pålitlig DevOps för autonoma fordon
Entice - Enablers for trustworthy, infrastructure supported, autonomous vehicles
InSecTT – Intelligent Secure Trustable Things