Till innehåll på sidan

Tribologi

Tribologi

Inget startar och inget stannar utan tribologi. Tribologi är samlingsnamnet för friktion, nötning och smörjning – eller läran om samarbetande ytor i relativ rörelse. Ordet tribologi kommer från grekiskans tribos och betyder "att gnida". Arkeologiska fynd av smörjmedelsrester på hjulaxlar från 1400-talet f.Kr. visar att man redan under antiken utnyttjande tribologiska kunskaper.

Vi påverkas dagligen av olika tribologiska fenomen. Lövhalka på hösten sänker friktionen mellan järnvägshjul och räls och orsakar förseningar i tågtrafiken, skrikande oljud när vi bromsar orsakas av friktion mellan belägg och bromsskivor och bortnötta partiklar från bromsar och vägbanan hamnar i luften och blir ett hälsoproblem i våra storstäder. Även slitna höfter är ett tribologiskt problem.

Tribologisk forskning är inriktad på modellering och simulering av friktion och nötning, med ett helhetsperspektiv på systemeffekter som emissioner, energieffektivitet, materialhygien och design.

Fokusområden

  • Transmissioner
  • Partikelemissioner
  • Adhesion
  • Taktilitet
  • Gränssnittsmodellering

Professor

Innehållsansvarig:Infomaster på ITM
Tillhör: Maskinkonstruktion
Senast ändrad: 2020-05-12