Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Chefsarbete i komplexa organisationer

Forskargruppen vid Ergonomi som fokuserar ”Ledarskap, hälsa och verksamhetsutveckling” deltar i nätverket och Lotta Dellve från KTH/Ergonomi är med i styrgruppen.

Forskningsnätverket samlar flera forskargrupper för att vidareutveckla användbar kunskap kring chefsarbete i komplexa organisationer.

En nyckelgrupp för att hantera organisatorisk komplexitet är chefer på olika nivåer. Många chefer och anställda inom flertalet branscher måste lägga ner omfattande resurser och tid på att hantera olika former av komplexitet. Nätverket utvecklar kunskap inom främst tre områden:

·         chefers arbetsuppgifter och arbetsinnehåll

·         chefers arbetsförutsättningar

·         hållbarhet, hälsa och prestationer.

I nätverket arbetar vi med att: 1) planera och genomföra nya forskningsprojekt; 2) bygga en gemensam databas för empirisk data; 3) utveckla och sprida nya metoder inom området; samt 4) skapa kontinuerlig samverkan med komplexa organisationer (t ex genom vetenskapliga seminarier och interaktiva workshops).

FORTE dnr 2013-1758

Projekttid: 2014-2016

Upplysningar

Mejla Lotta Dellve  professor vid KTH och Högskolan Borås.

Telefon: 08-790 48 95 Mobil: 0736 601 674