Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Genusmedvetet arbetsmiljöarbete – lärande nätverk inom kommunal sektor

Syftet med projektet är att identifiera villkor och förutsättningar för ledning, styrning och organisering som främjar god organisatorisk och social arbetsmiljö för såväl kvinnor som män. De verksamheter som står i fokus är vård- och omsorgsförvaltningar (hemtjänst) och tekniska- och samhällsbyggnadsförvaltningar.

Utgångspunkten är att två lärprocesser om genusmedvetet arbetsmiljöarbete organiseras: den ena i ett nätverk bestående av kommuner och den andra i samarbete med tillsynsmyndigheten (Arbetsmiljöverket). Den processinriktade och interaktiva ansatsen bygger på ett lärande i olika delar och på olika nivåer.

Forskningen ska stödja och stimulera det organisatoriska lärandet inom kommunerna så att dessa kan utveckla ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete. Motsvarande lärprocess sker inom myndigheten där kommunernas lärdomar från det praktiska arbetet tas tillvara och blir en del av myndighetens lärprocess. Kvalitativa datainsamlingsmetoder som intervjuer och analysseminarier tillämpas. Kommunerna och Arbetsmiljöverket utgör en unik interorganisatorisk lärprocess där lokala och nationella strategier kring arbetsmiljöarbete kopplas samman. I detta ingår att utveckla såväl praktiskt användbar som teoretiskt intressant kunskap om styrning, ledning och organisering av genusmedvetet arbetsmiljöarbete.

Vi som arbetar i projektet

Annika Vänje, professor i arbetsvetenskap

Mer information