Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hållbar och hälsofrämjande verksamhetsutveckling i sjukvården

Nyorientering av svensk sjukvård: Hur kan kapacitet byggas som stärker lärande, entusiasm och välbefinnande under utvecklingsarbetet - i praktiken.

En lång rad försök att utveckla och effektivisera sjukvården har lett till insikter om att mer hållbara och praktiknära metoder för verksamhetsutveckling behöver tillämpas. Hållbart utvecklingsarbete behöver bygga kapacitet för lärande i och förståelse för komplexa vårdprocesser. Chefs- och ledarskapet samt medarbetarskapet har stor betydelse för om verksamhetsutvecklingen blir framgångsrik och samtidigt positivt hållbar. Men hur bygger man kapacitet för ett hållbart, funktionellt och hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap på olika nivåer i vårdorganisationer– i praktiken.

I ett fyra-årigt projekt studeras praktiska tillvägagångssätt för att bygga och organisera kapacitet för hållbara arbetsprocesser, lärande, engagemang och välbefinnande - under nyorientering av sjukvårdens processer. Detta särskilt med avseende på:

Förändringsledning – organisering och arbetsformer

Socialt kapital – medarbetarskap, team, professionsgrupper

Visualisera och illustrera av komplexa processer  -  bidrar de till ökad delaktighet och engagemang?

Chefsutveckling och stödresurser – att både arbeta med effektiv verksamhet och hälsofrämjande arbetsmiljö, understödjande organisationsstrukturer och stödresurser

Fem sjukhus ingår i studien. Datainsamlingen sker med intervjuer, observationer, medarbetarenkät och chefsenkät

Studien finansieras av afa

Beviljat anslag:  2 800 000

AFAs Dnr 120321

Projektslut: 2016-03-30

Forskargrupp:

Lotta Dellve, professor, KTH och Borås högskola

Andrea Eriksson, post doc, beteendevetare KTH

Anna Williamsson, doktorand, ergonom KTH

Jörgen Andreasson, verksamhetschef, Alingsås Sjukhus

Marcus Strömgren, doktorand KTH och Landstinget Västmanland

Kontaktpersoner

Projektledare Lotta Dellve, professor KTH

Mobil: 0734 606895

E-post:   Lotta Dellve

Post doc Andrea Eriksson

Mobil: 076-255 9423 

E-post: Andrea Eriksson