Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hentverkarna

– arbetsmiljöutveckling i byggföretag

Andelen anställda byggnadsarbetare som är kvinnor är knappa 1 procent (SCB 2017). För att bryta den idag mansdominerade och risktagande arbetsklimatet/arbetsmiljön inom byggbranschen krävs särskilda satsningar. Hentverket syftar till att öka andelen kvinnor i ett medelstort byggföretag som är snickare genom att anställa lärlingar, och parallellt påbörja ett arbete med att stärka säkerhetsklimatet. Det är väl känt att betydelsen av kön är starkare i enkönade miljöer ,till exempel är risktagande och handlingar som relaterar till den hegemoniska maskuliniteten vanligare i mansdominerade miljöer. Vi ser också att antalet medarbetare inom byggsektorn som haft besvär under de senaste 12 månaderna på grund av en arbetsolycka har ökat mellan åren 2010 till 2016 (SCB). Tidigare forskningsresultat visar även att och jämställda arbetsplatser har en bättre arbetshälsa (Alexanderson, 2004).

Projektet är en unik satsning inom byggbranschen som genomförs i samarbete med IKANO Bostad. Genom interaktiv följeforskning kan tillämpade och teoretiska kunskaper om arbetsmiljöutveckling som syftar till en mer säker, jämställd och därmed hälsosambyggarbetsplats genereras. Denna kunskapsutvecklingen sker i samarbete mellan medarbetare och chefer vid IKANO Bostad samt forskare från KTH (Fil.dr ).

Mer information