Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Verksamhetslyftet – tillämpning av lean i kommuner och på sjukhus

Konceptet lean produktion, som har sitt ursprung i bilindustrin, har idag fått allt större fäste i svenska kommuner och landstings arbete med verksamhetsutveckling. Bl.a. finns det ett svenskt program, Verksamhetslyftet, som erbjuder kompetensstöd för kommuner och landsting i deras arbete med att implementera lean, genom att hålla i kurser i lean.

Det finns relativt lite forskning på hur leankonceptet påverkar medarbetarna, speciellt då utanför tillverkningsindustrin. Den empiriska forskningen som finns, framför allt då från industrin, tycks dock peka på blandade resultat för medarbetarna, med viss övervikt för negativa resultat. Sålunda är det av stor vikt att studera denna fråga närmare, speciellt som forskningen pekar på att förändringsarbete inom vårdverksamhet ofta har negativa konsekvenser för medarbetarna.

Syftet med forskningsprojektet är att, i samarbete med programmet med samma namn, studera två aspekter av kommuner och sjukhus arbete med lean:

1) Hur lean-arbetet kan organiseras på ett sådant sätt att ett hållbart utvecklingsarbete uppnås?

2) Hur påverkar medarbetarnas hälsa, arbete och arbetsmiljö när verksamheterna inför lean?

Relevanta frågor för forskningen är vad organisationerna faktiskt gör när de implementerar lean? Hur påverkas arbetsinnehållet och organiseringen av arbetet? Hur upplever medarbetarna införandet av lean? Vilket utrymme för lärande och delaktighet finns det i lean-arbetet? Påverkas kvinnor och män olika när lean införs? Samt hur påverkas den psykosociala och fysiska arbetsmiljön?

Kontaktpersoner

Jörgen Eklund, professor, telefon 08-790 4866

Jörgen Eklund

Pernilla Lindskog, doktorand, telefon 08-790 9748

Pernilla Lindskog