Försöksanläggningar

Mycket av den utrustning som används vid avdelningen för omgivningsfysiologi har skapats med anledning av de praktiska problem människan konfronterats med vid flygning och dykning.

Gondolcentrifugen i Solna

Centrifuger

Gondolcentrifugen i Solna, som vid en periferihastighet på c:a 150 km/h genererar 15 gånger jordens tyngdkraft, byggdes med anledning av det stora antal militära flyghaverier som orsakades av medvetandeförlust vid avancerad flygning. Här kunde piloter träna förmågan att upprätthålla blodtrycket i hjärnan vid höga G-tal. Centrifugen har parallellt med detta använts i ett otal grundfysiologiska studier av bl.a. blodcirkulation, andning (lungfunktion) och balanssinne.

Bild på dynamisk flygsimulator
Dynamisk flygsimulator FMV T&E Foto: Pia Ericson

Numera bedriver den omgivningsfysiologiska gruppen experimentell verksamhet även i den nya centrifug som finns på Malmslätt utanför Linköping. Med en radie på 9,1 meter (från rotationscentrum till gondolens centrum) och ett maskineri på över 90 ton har denna centrifug kapacitet att på någon sekund accelerera till en periferihastighet på 150 km/h. I gondolen finns en av världens mest avancerade flygsimulatorer, den s.k. Dynamiska flygsimulatorn. Den forskning som bedrivs här handlar främst om riskfaktorer vid flygning i militära högprestandaplan och helikopter, exempelvis G-inducerad medvetslöshet och rumslig desorientering. Med separata motorer kan gondolen vridas oberoende av den resulterande G-vektorn, vilket innebär unika möjligheter att studera hur människans rumsliga orienteringsförmåga beror av balansorganets olika delar.

Tryckkammare och bassänger

De verktyg som används för att studera effekten av ändrat omgivningstryck är framför allt tryckkammare. Vid laboratoriet på Karolinska institutet har gruppen tillgång till både en undertryckskammare där man kan simulera vistelse på hög höjd och en övertryckskammare där man kan simulera djupdykning. Gruppen har ett tätt samarbete med svenska marinen och har tillgång till den strömningsbassäng och de djupa bassänger som finns vid Marinens Dykeri och Navalmedicinska centrum (DNC) i Karlskrona. Inom en snar framtid kommer där också att finnas en stor tryckkammaranläggning.

Innehållsansvarig:Björn Johannesson
Tillhör: Omgivningsfysiologi
Senast ändrad: 2011-03-10