Till innehåll på sidan

Webbinarium om klimatanpassning och etik

Klimatförändringarna kommer leda till stigande havsnivåer och förändringar i nederbörd. Men det är osäkert hur snabba och hur stora förändringarna kommer bli. Hur bör samhället hantera de osäkra riskerna som en förändrad strandlinje och extrema översvämningar för med sig?

Tid: On 2021-11-17 kl 13.00

Exportera till kalender

Vad vi bör göra beror i grunden på vad vi värderar och vår etik.
Detta webbinarium kommer att presentera slutresultaten av två Formasfinansierade forskningsprojekt som på olika sätt har försökt att skapa bättre kunskap för att stödja samhället att möta utmaningarna med klimatförändringen:  

  • SEA-RIMS, ett forskningsprojekt om hållbar och etisk anpassning till stigande havsnivåer. SEA-RIMS är ett samarbete mellan KTH och SGI.
  • CAMEL, ett forskningsprojekt om hur planerad reträtt kan bli en möjlig strategi för klimatanpassning. CAMEL är ett samarbete mellan SGI, Linköpings universitet, RISE och SMHI.

Program 17 november 2021

Kl 13.00-13.15 Inledning
Moderator Hans Gustafsson hälsar er välkomna.
Per Wikman Svahn är forskare i filosofi vid KTH och introducerar er för SEA-RIMS
David Bendz är forskningschef vid SGI och introducerar er för CAMEL

Kl 13.15-13.45 Inspirationsföreläsning Rising Seas and Changing Coasts – Planning Ahead
John Englander är oceanograf och författaren till boken ”Moving to Higher Ground. Rising Sea Level and the Path Forward.” John kommer att ge en inspirationsföreläsning om extrema havsnivåer. John bor i Florida och denna presentation kommer att hållas på engelska. Mer information om John finns att läsa här:

Kl 13.45-14.00 Paus

Kl 14.00-15.10 Berättelser från projekten

Anna Wedin, doktorand i filosofi vid KTH. Anna berättar om etiska dimensioner och att ge utrymme åt etiken i klimatanpassningsarbetet.
Lisa Van Well, forskare i samhällsvetenskap vid SGI. Lisa berättar om varför planerad reträtt är så svårt och de möjligheter som finns för kommunerna med en sådan strategi.
Gunnel Göransson, forskare i naturvetenskap vid SGI. Gunnel berättar om flexibilitet i markanvändning och planering, och om att ge plats för vattnet.
Per Danielsson, nationell samordnare för stranderosion vid SGI. Per berättar om utvecklingen av en webbsida om etik i klimatanpassningsarbetet.

Kl 15.10-15.30 Paus

Kl 15.30-ca 16.30 Paneldiskussion – Kommer du att vara där?

Kl ca 16.30-16.45 Vägen framåt och avslut
David Bendz och Per Wikman-Svahn ger en framtidsspaning och tankar kring nästa steg för både praktiker och forskare.
Moderator Hans Gustafsson summerar.

Anmälan

Anmäl dig här.   

Innehållsansvarig:filosofi@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för filosofi
Senast ändrad: 2021-09-29