Till innehåll på sidan

KTH Reaktorhallen

Forskningsreaktorn R1 utgör idag en experimentell scen - en kreativ plats för möten mellan olika discipliner.

Bild på R1:an
Bild från Reaktorhallen R1

Reaktorhallen var ursprungligen platsen för Sveriges första kärnreaktor, forskningsreaktorn R1. Den var i drift mellan 1954 och 1970, och även om själva reaktorn sedan länge är riven så andas fortfarande Reaktorhallen forskning och experimenterande.

Idag använder KTH reaktorhallen som en blandning av museum, kulturhus, seminarielokal, studio, lab med mera. Inte minst i aktiviteter med de konstnärliga högskolorna i Stockholm.

Mer om Reaktorhallen