Kurser, EECS/Rymd-och Plasmafysik

Kursnamn Omfattning Kurskod
Datametoder i elektrofysiken 4,0 hp FEF3215
Komplexa plasmor 8,0 hp FEF3360
Magnetosfär-jonosfär koppling 8,0 hp FEF3300
Plasmadiagnostik 8,0 hp FEF3205
Projektlitteraturkurs i elektrofysik 5,0 hp FEF3350
Seminarier i Plasmafysik 4,0 hp FEF3370
Solsystemsfysik 8,0 hp FEF3320
Tillämpad plasmafysik, avancerad kurs 5,0 hp FEF3330
Tillämpad plasmafysik, projektkurs 10,0 hp FEF3340
Vågor i rymdplasma, avancerad kurs 8,0 hp FEF3310