Skip to main content

Hitta din utbildning på KTH

Campus:KTH Södertälje
Industriell teknik och hållbarhet 300 hp
Ämnesområde
Industriell ekonomi och teknik
Examen
Civilingenjör, kandidat, master
Längd
5 år heltid, 300 högskolepoäng
Campus
KTH Campus, KTH Södertälje
Teknik och naturvetenskap i kombination med produktion, logistik och underhåll gör dig till expert på hållbar produktion i industriell tillverkning.
Industriell teknik och produktionsunderhåll 180 hp
Ämnesområde
Industriell ekonomi och teknik
Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Södertälje
I samarbete med världsledande företag lär du dig metoder för säkrare, mer effektiv och miljövänlig produktion och drift av industri.
Maskinteknik 180 hp
Ämnesområde
Maskinteknik, farkostteknik och produktframtagning
Examen
Högskoleingenjör
Längd
3 år heltid, 180 högskolepoäng
Campus
KTH Södertälje
Efter en bred bas i klassisk mekanik fördjupar du dig inom antingen Innovation och design eller Industriell ekonomi och produktion.
Ämneslärarutb. med inriktn. mot teknik, åk 7-9, 270 hp
Ämnesområde
Teknik och lärande
Examen
Högskoleingenjör, ämneslärare
Längd
4 år heltid, 270 högskolepoäng
Campus
KTH Campus, KTH Södertälje
På fyra år kan du få en dubbelexamen och bli både en tekniskt kunnig högstadielärare och en pedagogisk högskoleingenjör.